משולש הוא כי הנגינה הקשה ביותר לנגינה
שימו לב - אלו כלי נגינה אמיתיים ולא צעצועים