טרס קובני הוא כלי נגינה כיפי וקל לניגון

 g'g c'c' e'e הוא מכוון