ויולה טואירה היא כלי נגינה מאיזור קואימברה ומכוון a'a'a d'd'd g'g b'b' e'e