טימפלה הוא מעין יוקוללי בעל 5 מיתרי ניילון והוא הכלי של האיים הקנארים.

g' c'' e' a' d'' הכלי מכוון