פדאלי סטומפ מייצרים צליל של סאונד תוף באס (קיק או סנר)