shubblogo.jpg

Shubb הם פשוט מאד הקאפויים הטובים ביותר בעולם!

אך לא רק קאפויים מעולים הם מייצרים... הם מייצרים גם סליידים ועוד אביזרים ברמה גבוהה מאד. חובה בכל בית!