נבל הפה של שווארץ הוא הפופלרי והמקצועי ביותר כיום.

 הם מייצרים את נבל הפה באוסטריה עוד מ.1679