recordingkinglogo.png

Recording King היו אחת החברות המובילות לכלי נגינה פולק בשנות ה-30 של המאה הקודמת. הם נסגרו בזמן מלחה"ע 2 וחזרו שוב לפעילות ב-2007.

גיטרות אקוסטיות, בנג'ו וגיטרות רזונייטור שלא תרצו להוריד מהידיים.