מנורות רקטיפייר (מיישרות)

תפקיד המנורה להפוך חשמל AC ל-DC ומשפיעה רבות על סאונד המגבר