ראג'או הוא מעין יוקוללי בעל 5 מיתרי מתכת ומכוון

d' g' c' e' a'