מנורות פרה אמפ הן אלו שאחריות לסאונד הקלין והדרייב של המגבר

נעשה קצת סדר:

12AT7 או בשמה האירופאי ECC81 בעלת גיין נמוך

12AU7 או בשמה האירופאי ECC82 בעלת גיין בינוני

12AX7 או בשמה האירופאי ECC83 בעלת גיין גבוה