אוקטבר, פי'ץ שיפטינג והרמונייזר

כל אלו יעשו לכם הרמוניות מעניינות לסאונד