מחזיקי מפרטים על הגיטרה, הרצועה או על הסטנד של המיקרופון
תמיד שם כצריך אותם