images.png

ג'ון פירס היה נגן פולק אמריקאי אשר החליט לייצר לעצמו את המיתרים והאביזרים לפי דרישותיו. לצערינו הוא נפטר לפני כמה שנים אך המוצרים שלו עדיין נחשבים לטובים,המועדפים והאהובים ביותר בקרב נגני הפולק והבלוגראס. המיתרים שלו כל כך, אבל כל כך טובים! שימו לב למפרטים ושאר המוצרים הייחודיים.