bc656c_938ad69b56fe408a82eeca19c4dd7cf9~

Gospodin Musikant (Господин Музыкант) או "מר מוסיקאי" הם מיתרים לכלי נגינה, בעיקר רוסיים כמו בלליקה ודומרה, ומיוצרים במוסקבה.