חלקים לשאר כלי נגינה כגון עוד, סאז, בוזוקי, בגלמה וכדומה