הלאוטה הגיעה במקור מהעוד הערבי והיא כלי הנגינה העיקרי מימי הרנסנס והברוק