לאוד ספרדי הוא כלי פופלרי בדרום מזרח ספרד. הוא אחיו הגדול של הבנדורייה ומכוון G#G# c#c# f#f# bb e'e' a'a' אוקטבה נמוך