מפוחית פה הוא כלי נשיפה קל לנגינה ונפוץ מאד בבלוז, רוק ופולק.

HARM ACC.jpg
CHROHARM.jpg
DIA HARM.jpg