גיטארה פורטוגזה או גיטרה פורטוגזית. היא גיטרת הפאדו המפורסמת.

ישנן 2 דגמים:

ליסבון המכוונת dD aA bB ee aa bb

וקוימברה המכוונת cC gG aA dd gg aa