מאפקטים שכולנו מכירים עד לדברים פסיכים!

WAH.jpg
BUFF.jpg
DRV.jpg
DLY.jpg
MOD.jpg
COMP.jpg
MULT.jpg
LOOPER.jpg
PICH.jpg
VOX EFFX.jpg
ACOUS.jpg
BASS.jpg
OTHER FX.jpg