כלי פריטה ממזרח אירופה

BALAL.jpg
DOMRA.jpg
7 RUS.jpg
KOBZA.jpg
GUSLI.jpg