מפוחית פה דיאטונית היא הנפוצה ביותר ובכל מפוחית בעלת הסולם הספציפי שלה.