ויולה דה טרה סנט. מיגואל היא הגיטרה העיקרית באיים האזוריים. כלי מעניין מאוד

aaA d'd'd gg bb d'd' המכוון