ויולה דה טרסיירה מגיעה מהאי טרסיירה באיים האזורים.

ישנם 2 דגמים. 15 ו-18 מיתרים.

eeE, aaA, d'd'd, g'g, bb, e'e'  הכלי מכוון

ובדגם של 18 מיתרים אך שלושה מיתרי B נמוכים נוספים