קוואטרו פורטו ריקאני הוא בעל 10 מיתרים ומכוון

bB e'e aa d'd' g'g'