קוואטרו הוא הכלי נגינה העיקרי בונצואלה ומכוון a d f# b