קובזה הוא כלי נגינה מאיזור הבלקן ומקורו מהעוד הערבי