במפוחית פה כרומטית ניתן להפיק את כל הצלילים.

מפוחית פה טרמולו היא בעלת שתי חורים לכל צליל ובכך ישנו אפקט טרמולו.