קאבאקיניו הוא כלי הנגינה העיקרי בפורטוגל ומכוון a' a' c#'' e או d' b' g'' d