התאימו את הקאפו לכלי הנגינה שלכם!
קאפו טוב לא גורם לשינוי כיוון וזמזומים