ויולה קמפאניצה היא כלי נגינה עם כיוון מיוחד ובעלת 5 מיתרים המכוונים

c'c f'f c'c' e'e' g'g'