בואו ותשמעו את הקחונים שלנו

כל קחון הוקלטו בצורה שווה עם מיקרופון AKG D112 בפתח הבאס ומיקרופון Rode NT5 כ-20 ס"מ מחזית הקחון.
הוספנו מעט מאד ריברב וה-EQ שטוח.