ויולה קאיפירה הוא כלי הפולק העיקרי בברזיל. ישנן המון סוגי כיוון לכלי.