ברגינייה היא מעין קאבאקינו מוקטן ומכוון

d' g' b' d''