ויולה ברגזה היא הויולה הכי מפורסמת בפורטוגל ומכוונת c'c, g'g, a'a, d'd', g'g'