"עצמות" הם זוג כלי הקשה המנוגן באצבעות ופופולרי במוסיקת פולק אירית ובריטית
כפיות גם מנוגנות במוסיקה האירית