"עצמות" הם זוג כלי הקשה המנוגן באצבעות ופופולרי במוסיקת פולק אירית ובריטית