בירימבאו הוא כלי הקשה חד-מיתרי עממי-ברזילאי המשמש כחלק העיקרי של הבטאריה . הבירימבאו הוא הכלי המוביל בקפואירה