ויולה  דה אראמה הוא כלי הנגינה העיקרי של האי הקסום מדירה ומכוון כG פתוח

gG dD gg b d'd'