ויולה אמארנטינה מגיעה מהעיירה היפה אמרנטה באיזור נהר הדורו בצפון פורטוגל ומכוון d'd a'a b'b e'e' a'a'